• Users Online: 185
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe News Contacts Login

  Reader Comments

Year : 2022 | Volume:  6 | Issue Number:  2

EDITORIAL

Expert consensus on diagnosis and treatment of adult mental stress induced hypertension in China (2022 revision): Part A

Lu Lin, Geng Qingshan, Wang Jian’an, Bai Chunlin, Cheng Gong, Cui Yinghua, Dong Bo, Fang Jianqun, Gao Feng, Huang Ruowen, Huang Shuwei, Li Yuming, Liu Gang, Liu Yuanyuan, Lu Yan, Ren Yanping, Mao Jialiang, Shi Dazhuo, Su Huimin, Sun Xinyu, Sun Xingguo, Tang Xiangdong, Tian Fengshi, Tu Hong, Wang Hao, Wang Qing, Wang Xiangqun, Wang Junmei, Wang Le, Wang Yibo, Wang Yumei, Wang Zhipeng, Wen Shaojun, Wu Hui, Wu Yanqing, Xiong Peng, Yu Guolong, Yang Ning, Zhao Xiaoling, Zhan Haicheng, Liu Meiyan

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Back To Article
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal